Elektronikus Ügyintézési Rendszer - Budaörs

Tisztelt Adózó/Felhasználó!

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, 2019. március 28. napjától Budaörs Város Önkormányzata csatlakozott az ASP országos adó szakrendszerhez, mely biztosítja az önkormányzat hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését. Lehetővé teszi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését.

A fentiek tekintetében a helyi adóügyekben az elektronikus ügyindítás és egyenleg lekérdezés az Önkormányzati Hivatali Portálon történik, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu

Egyenleg lekérdezés

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóhatóság előtt az adózót - ha nem kíván személyesen eljárni - képviseleti joggal rendelkező személy is képviselheti. Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adóegyenlege elektronikus úton lekérdezhető legyen, szükséges a cégkapu képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselő által - elektronikus úton - benyújtott meghatalmazást az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül megküldeni az önkormányzati adóhatósághoz.

A képviselőnek/meghatalmazottnak a szolgáltatás használatával lehetősége van Budaörs Város Önkormányzatánál vezetett adószámlák adóegyenlegének lekérdezésére. Az egyenleg lekérdezéséhez a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítás után a rendszer automatikusan kitölti az Ön adóazonosító jelét.
Amennyiben képviselőként/meghatalmazottként jár el, az Ön által képviselt adózó adóazonosító jelét vagy adószámát Önnek kell megadnia. A képviselt adószám adatának formátuma kötőjelek nélkül 11 számjegy.

Ügyindítás

Elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével ügyet indíthat. Válassza ki Budaörs Város Önkormányzatát, majd az ügyindítást. Ezt követően kérjük, hogy válassza ki az eljárás módja mezőben, hogy
  • Saját nevében
  • Cég nevében
  • Egyéni vállalkozóként
  • Egyéni vállalkozó nevében
  • Más természetes személy nevében kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot.

Ezt követően választhat ágazatot és ügytípust.

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatás igénybevételével terjesztheti be (https://epapir.gov.hu).

Fontos, hogy a cég nevében történő ügyintézés esetén csak cégkapu képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselő/meghatalmazott tud elektronikusan ügyet indítani.

Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Adóiroda
Telefon: +36 23 447 911
Email: adoiroda@budaors.hu
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)