Az Önkormányzati Hivatali Portál felületre publikált űrlapok:


Az önkormányzat kiválasztását követően meg kell jelölni, az eljárás módját:


Fontos, hogy a cég nevében történő ügyintézés esetén kizárólag cégkapu képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselő/meghatalmazott tud elektronikusan ügyet indítani.


Az Önkormányzati Hivatali Portálra történő belépés után a kereső felületre beírva az alábbi űrlapokból lehet választani.


Ágazat: Adóügy

Általános adónyomtatványok Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
Automatikus részletfizetési kérelem
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Bevallás előrehozott helyi adóról
Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
Megkeresés köztartozás behajtására
Méltányossági kérelem
Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
Építményadó Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
ÁGépjárműadó Adatbejelentés a gépjárműadóról
Kombinált áruszállítás bejelentése
Telekadó Adatbejelentés a telekadóról
Iparűzési adó Helyi iparűzési adó bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2014. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2015. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2016. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2017. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2018. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2019. évre
Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
Jövedéki adó (magánfőzött párlat) Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Jövedelemadó (termőföld bérbeadás) Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
Talajterhelési díj Talajterhelési díj bevallás

Az e-Papír (https://epapir.gov.hu/) szolgáltatás igénybevételével kizárólag azon egyéb adóügyek kezdeményezhetőek, amelyek esetében az OHP oldalon nincs publikált, kötött formátumú űrlap. Az ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően a kitöltés során az alábbiakat kell kiválasztani:

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás;
Ügytípus: Adóügyek;
Címzett: Budaörs Város Önkormányzata

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban részletes leírás olvasható itt, valamint ügyfélfogadási időben további tájékoztatás kérhető a +36 23 447 911 telefonszámon.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00