Elektronikus Ügyintézési Rendszer - Budaörs

Adózási naptár

 

Adónem

Bejelent(kez)ési határidők

Bevallási határidők

Befizetési határidők

Helyi iparűzési adó

Állandó jellegű tevékenység esetén:

A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

Éves bevallás:

Az adóévet követő év május 31.

Adóelőleg-kiegészítés összegéről:

az adóév december 20.

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók

Éves bevallás

az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig

Adóelőleg-kiegészítés összegéről:

az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig

Adóelőleg:

március 15.

szeptember 15.

Adókülönbözet elszámolása:

az adóévet követő év május 31.

Adóelőleg-kiegészítés

az adóév december 20.

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók

Adóelőleg:

az üzleti év harmadik hónapjának 15. napjáig, illetve kilencedik hónapjának 15. napja

Adókülönbözet elszámolása

az üzleti év utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napja

Adóelőleg-kiegészítés

az üzleti év utolsó hónapjának 20. napja

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén:

A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap

a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap

Kisadózó vállalkozások (KATA) tételes adózását választók

A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

 

vagy

 

február 15.

 

(jogvesztő határidők)

adóévet követő január 15. (amennyiben mentességet kíván érvényesíteni az adózó)

1. teljes adóév

március 15. (adó 1. részlet)

szeptember 15. (adó 1. részlet)

2. az adóév 12 hónapnál rövidebb

adókötelezettség adóéven belüli első hónap 15. napja

 

utolsó hónapját követő hónap 15. napja

Építményadó

Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről a változást követő év január 15.

március 15. (első részlet)

szeptember 15. (második részlet).

Telekadó

Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről a változást követő év január 15.

március 15. (első részlet)

szeptember 15. (második részlet).

Gépjárműadó

Változást követő (adómentesség, szünetelés) 15 napon belül

A bejelentés a gépjármű vásárlását, eladását, stb. követő 15 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik

március 15. (első részlet)

szeptember 15. (második részlet).

Talajterhelési díj

Az adóévet követő év március 31.

Az adóévet követő év március 31.

Helyi jövedéki adó

A tulajdonszerzés időpontját követő 15 napon belül

Az adóévet követő év január 15.

Az adóévet követő év január 15.

Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)